Aktuality


Nohejbal a zábava 29.08.2020
19.08.2020, kategorie: Obec Čížov
Nohejbalový turnaj trojic a zábava v sobotu 29.08.2020.
Příloha PDF

Výšlap a výjezd
05.06.2020, kategorie: Obec Čížov
Výšlap a výjezd na Kolíbl dne 27.06.2020 .
Příloha DOCX

Nouzový stav - prodloužení
29.04.2020, kategorie: Obec Čížov
Parlamentem ČR byl nouzový stav prodloužen do 17.05.2020.

Sbírka zákonů, částka 70
29.04.2020, kategorie: Obec Čížov
Usnesení vlády ČR (193,194,195,196,197,198) o přijetí krizového opatření.
Příloha PDF

Nouzový stav - prodloužení
08.04.2020, kategorie: Obec Čížov
Parlamentem ČR bylo prodloužení nouzového stavu schváleno do 30.04.2020 .

Zákaz rozdělávání ohňů
07.04.2020, kategorie: Obec Čížov
Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:
rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání,lampióny, pochodně),spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou: lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru, plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.


COVID 19 - aplikace
03.04.2020, kategorie: Obec Čížov
Vážení občané, v souvislosti s nákazou COVID 19 jsme spustili aplikaci Mobilní Rozhlas ???? Zaregistrovaní dostávají důležité informace a instrukce, jak se zachovat ????. Registrujte se zdarma (hlavně e-mail a mobilní telefon) na: https://obec-cizov.mobilnirozhlas.cz/registrace PROSÍME O SDÍLENÍ

[file]


Opatření vůči šíření COVID 19
31.03.2020, kategorie: Obec Čížov
Z nařízení vlády ČR se mění čas vstupu do prodejen potravin následovně - od 08:00 do 10:00 hodin povolen pouze lidem ve věku 65 let a více, ostatní občané budou mít přístup do prodejen mimo tuto vyhrazenou dobu.

Zpráva MŽP
25.03.2020, kategorie: Obec Čížov
Prodloužení ohlašovací povinnosti.
Příloha DOCX

Opatření vůči šíření COVID 19
25.03.2020, kategorie: Obec Čížov
Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
Obec Čížov
Čížov 3, 586 01 Jihlava

Úřední hodiny:
Čtvrtek od 18:00 do 20:00

tel.: +420 724 291 028
info@obec-cizov.cz

Policie ČR

tel.: 974 266 651


kontaktní policista obce:


prap. Ondřej Chlupáček

tel.: 974 266 664


pprap. Petr Holub

tel.: 974 266 673


Neděle 20.9. 2020
Svátek má OlegZákon č. 159/2006 Sb.

Toplist.cz