Úřední deska

aktuální / rok 2020 / starší

Platnost: 12.12.2019 - 19.12.2019 Vloženo: 12.12.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 19.12.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 11.12.2019 - 26.12.2019 Vloženo: 11.12.2019
  Rozpočtové opatření č.8 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019 .
Platnost: 29.11.2019 - 14.12.2019 Vloženo: 29.11.2019
  Zpráva o hospodaření PDF
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2019.
Platnost: 22.11.2019 - 31.12.2019 Vloženo: 22.11.2019
  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 XLSX
Návrh rozpočtu obce Čížov na rok 2020.
Platnost: 22.11.2019 - 31.12.2019 Vloženo: 22.11.2019
  Návrh rozpočtu obce na rok 2020-FIN PDF
Návrh rozpočtu obce Čížov na rok 2020-FIN.
Platnost: 12.11.2019 - 27.11.2019 Vloženo: 12.11.2019
  Rozpočtové opatření č. 7 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 17.10.2019 - 24.10.2019 Vloženo: 17.10.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 24.10.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 11.10.2019 - 26.10.2019 Vloženo: 11.10.2019
  Rozpočtové opatření č.6 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Obecně závazná vyhláška č.02/2019 PDF
Územní plán obce Čížov.
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy PDF
Územní plán obce Čížov.
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Územní plán obce Čížov PDF
Opatření obecné povahy.
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Územní plán obce Čížov - připomínky 1 PDF
Opatření obecné povahy-vyhodnocení připomínek, příloha č.2.
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Územní plán obce Čížov - připomínky 2 PDF
Opatření obecné povahy-vyhodnocení připomínek, příloha č.3 .
Platnost: 03.10.2019 - 18.10.2019 Vloženo: 03.10.2019
  Územní plán obce Čížov - připomínky 3 PDF
Opatření obecné povahy-vyhodnocení připomínek, příloha č.4 .
Platnost: 19.09.2019 - 26.09.2019 Vloženo: 19.09.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 26.09.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 11.09.2019 - 26.09.2019 Vloženo: 11.09.2019
  Rozpočtové opatření č.5 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 05.09.2019 - 09.10.2019 Vloženo: 05.09.2019
  Veřejná nabídka PDF
Nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č.229/1991Sb. v úplném znění.
Platnost: 05.09.2019 - 09.10.2019 Vloženo: 05.09.2019
  Nabídka SPÚ - soupis pozemků PDF
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 05.09.2019 - 20.09.2019 Vloženo: 05.09.2019
  Veřejná vyhláška - les PDF
Opatření obecné povahy.
Platnost: 22.08.2019 - 15.09.2019 Vloženo: 22.08.2019
  Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina PDF
Oznámení veřejného projednání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 11.07.2019 - 26.07.2019 Vloženo: 11.07.2019
  Rozpočtové opatření č.4 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 24.06.2019 - 05.08.2019 Vloženo: 24.06.2019
  Územní plán obce Čížov PDF
Opakované veřejné projednání dne 29.července 2019 v 16 hod. v Čížově.
Platnost: 20.06.2019 - 27.06.2019 Vloženo: 20.06.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 27.06.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 10.06.2019 - 25.06.2019 Vloženo: 10.06.2019
  Rozpočtové opatření č.3 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 06.06.2019 - 21.06.2019 Vloženo: 06.06.2019
  Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška PDF
Oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 02.05.2019 - 17.05.2019 Vloženo: 02.05.2019
  Rozpočtové opatření č.2 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 25.04.2019 - 10.05.2019 Vloženo: 25.04.2019
  Veřejná vyhlaška - Finanční úřad PDF
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí pro rok 2019.
Platnost: 15.04.2019 - 23.05.2019 Vloženo: 15.04.2019
  Volby do Evropského parlamentu 24.05.-25.05.2019 PDF
Jmenování zapisovatele volební komise.
Platnost: 11.04.2019 - 26.04.2019 Vloženo: 11.04.2019
  Rozpočtové opatření č.1 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 11.04.2019 - 18.04.2019 Vloženo: 11.04.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 18.04.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 04.04.2019 - 05.05.2019 Vloženo: 04.04.2019
  Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství PDF
Opatření obecné povahy - boj s kůrovcem.
Platnost: 04.04.2019 - 05.05.2019 Vloženo: 04.04.2019
  Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství DOC
Opatření obecné povahy - boj s kůrovcem (příloha k vyhlášce).
Platnost: 22.03.2019 - 23.05.2019 Vloženo: 22.03.2019
  Volby do Evropského parlamentu 24.05.-25.05.2019 PDF
Oznámení o době a místě konání voleb.
Platnost: 22.03.2019 - 23.05.2019 Vloženo: 22.03.2019
  Volby do Evropského parlamentu 24.05.-25.05.2019 PDF
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Platnost: 22.03.2019 - 23.05.2019 Vloženo: 22.03.2019
  Volby do Evropského parlamentu 24.05.-25.05.2019 PDF
Počet a sídlo volebních okrsků.
Platnost: 14.03.2019 - 29.03.2019 Vloženo: 14.03.2019
  Stočné 2019 Okrouhlík XLSX
Návrh kalkulace stočného pro osadu Okrouhlík na rok 2019.
Platnost: 14.03.2019 - 29.03.2019 Vloženo: 14.03.2019
  Vodné, stočné 2019 Čížov XLSX
Návrh kalkulace vodného a stočného pro obec Čížov na rok 2019.
Platnost: 12.03.2019 - 12.06.2019 Vloženo: 12.03.2019
  Oznámení SPÚ PDF
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků.
Platnost: 01.03.2019 - 14.03.2019 Vloženo: 01.03.2019
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 14.03.2019 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 01.03.2019 - 15.03.2019 Vloženo: 01.03.2019
  Rozpočtové opatření č.8 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 06.01.2019 - 21.01.2019 Vloženo: 06.01.2019
  Rozpočet obce na rok 2019 XLSX
Schválený rozpočet obce Čížov na rok 2019.
Platnost: 13.12.2018 - 20.12.2018 Vloženo: 13.12.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 20.12.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 13.12.2018 - 28.12.2018 Vloženo: 13.12.2018
  Rozpočtové opatření č.7 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 15.11.2018 - 30.11.2018 Vloženo: 15.11.2018
  Veřejná vyhláška - rozhodnutí PDF
Rozhodnutí o umístění stavby - veřejný vodovod v obci Čížov, zapojení vrtu.
Platnost: 08.11.2018 - 23.11.2018 Vloženo: 08.11.2018
  Rozpočtové opatření č. 6 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 01.11.2018 - 08.11.2018 Vloženo: 01.11.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 8.11.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 30.10.2018 - 04.12.2018 Vloženo: 30.10.2018
  Veřejná vyhláška - Krajský úřad Kraje Vysočina PDF
Konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 30.10.2018 - 04.12.2018 Vloženo: 30.10.2018
  Oznámení- Krajský úřad Kraje Vysočina PDF
Konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad rozvoje Kraje Vysočina. 4.12. v 9 hod. na Krajském úřadě Kraje Vysočina.
Platnost: 25.10.2018 - 01.11.2018 Vloženo: 25.10.2018
  Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 1.11.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 19.10.2018 - 03.11.2018 Vloženo: 19.10.2018
  Rozpočtové opatření č. 5 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 06.10.2018 - 21.10.2018 Vloženo: 06.10.2018
  Volby do zastupitelstev obcí 2018 PDF
Výsledky voleb v obci Čížov.
Platnost: 03.10.2018 - 18.10.2018 Vloženo: 03.10.2018
  Veřejná vyhláška - vodovod PDF
Zahájení územního řízení pro výstavbu nového vodovodu v obci Čížov .
Platnost: 28.09.2018 - 13.10.2018 Vloženo: 28.09.2018
  Příkazní smlouva GDPR PDF
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pověřence ochrany osobních údajů.
Platnost: 28.09.2018 - 13.10.2018 Vloženo: 28.09.2018
  Oznámení GDPR PDF
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
Platnost: 20.09.2018 - 05.10.2018 Vloženo: 20.09.2018
  Volby do zastupitelstev obcí , 5-6.10.2018 PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí .
Platnost: 20.09.2018 - 27.09.2018 Vloženo: 20.09.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 27.09.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 11.09.2018 - 30.09.2018 Vloženo: 11.09.2018
  Rozpočtové opatření č. 4 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 23.08.2018 - 04.10.2018 Vloženo: 23.08.2018
  Volby do zastupitelstev obcí , 5-6.10.2018 PDF
Jmenování zapisovatele volební komise.
Platnost: 06.08.2018 - 04.10.2018 Vloženo: 23.08.2018
  Volby do zastupitelstev obcí , 5-6.10.2018 PDF
Počet členů volební komise.
Platnost: 23.08.2018 - 02.10.2018 Vloženo: 23.08.2018
  Veřejná vyhláška - řízení o Územním plánu obce Čížov PDF
Veřejné projednání územního plánu spojené s výkladem se uskuteční v úterý 25.září 2018 v 17 hod. na obecním úřadě v Čížově.
Dokumentace bude vystavena k veřejnému nahlédnutí od pondělí 27.srpna 2018 do pondělí 2.října 2018 na úřadu územního plánování Magistrátu města Jihlavy .
Platnost: 12.07.2018 - 26.07.2018 Vloženo: 12.07.2018
  Rozpočtové opatření č. 3 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 12.07.2018 - 04.10.2018 Vloženo: 12.07.2018
  Volby do zastupitelstev obcí , 5-6.10.2018 PDF
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků.
Platnost: 12.07.2018 - 31.07.2018 Vloženo: 12.07.2018
  Volby do zastupitelstev obcí , 5-6.10.2018 PDF
Potřebný počet podpisů pod petici pro volby.
Platnost: 30.06.2018 - 15.08.2018 Vloženo: 30.06.2018
  Veřejná vyhláška - Krajský úřad Kraje Vysočina PDF
Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č.4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společná jednání.
Platnost: 21.06.2018 - 29.06.2018 Vloženo: 21.06.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v pátek dne 29.06.2018 od 18 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 14.06.2018 - 29.06.2018 Vloženo: 14.06.2018
  Rozpočtové opatření č.2 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 13.06.2018 - 28.06.2018 Vloženo: 13.06.2018
  Návrh závěrečného účtu obce PDF
Návrh závěrečného účtu obce Čížov za rok 2017.
Platnost: 01.06.2018 - 20.06.2018 Vloženo: 01.06.2018
  Výběrové řízení - prodej pozemků a objektů PDF
Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku , Česká republika - Ministerstvo obrany.
Platnost: 19.04.2018 - 26.04.2018 Vloženo: 19.04.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 26.04.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 19.04.2018 - 28.05.2018 Vloženo: 19.04.2018
  Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2018 PDF
Hromadný předpisný seznam k nahlédnutí.
Platnost: 18.04.2018 - 03.05.2018 Vloženo: 18.04.2018
  Zamýšlený převod pozemků PDF
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
Platnost: 11.04.2018 - 26.04.2018 Vloženo: 11.04.2018
  Rozpočtové opatření č.1 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2018.
Platnost: 15.02.2018 - 22.02.2018 Vloženo: 15.02.2018
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 22.02.2018 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 18.01.2018 - 02.02.2018 Vloženo: 18.01.2018
  Rozpočtové opatření č.8 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov v roce 2017.
Platnost: 18.01.2018 - 27.01.2018 Vloženo: 18.01.2018
  Oznámení - 2 kolo voleb prezidenta ČR PDF
Oznámení o době a místě konání 2 kola volby prezidenta České republiky.
Platnost: 04.01.2018 - 19.01.2018 Vloženo: 04.01.2018
  Výměna vedení PDF
Zjišťovací řízení k výměně vedení.
Platnost: 28.12.2017 - 12.01.2018 Vloženo: 28.12.2017
  Oznámení - volby prezidenta ČR PDF
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky.
Platnost: 15.12.2017 - 30.12.2017 Vloženo: 15.12.2017
  Obecně závazná vyhláška PDF
Obecně závazná vyhláška č.02 /2017 - hry, loterie.
Platnost: 11.12.2017 - 26.12.2017 Vloženo: 11.12.2017
  Rozpočtové opatření č.7 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov pro rok 2017.
Platnost: 30.11.2017 - 07.12.2017 Vloženo: 30.11.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 7.12.2017 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 27.11.2017 - 12.12.2017 Vloženo: 27.11.2017
  Volby prezidenta ČR 2018 PDF
Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Čížov .
Platnost: 27.11.2017 - 12.12.2017 Vloženo: 27.11.2017
  Volby prezidenta ČR 2018 PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise okrsku č.1 obce Čížov.
Platnost: 27.11.2017 - 12.12.2017 Vloženo: 27.11.2017
  Volby prezidenta ČR 2018 PDF
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Platnost: 21.11.2017 - 06.12.2017 Vloženo: 21.11.2017
  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství PDF
Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb v lesích .
Platnost: 13.11.2017 - 28.11.2017 Vloženo: 13.11.2017
  Rozpočtové opatření č.6 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov pro rok 2017.
Platnost: 03.11.2017 - 18.11.2017 Vloženo: 03.11.2017
  Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření PDF
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce Čížov za období 1.1.2017 -30.09.2017 .
Platnost: 02.11.2017 - 29.11.2017 Vloženo: 02.11.2017
  Výběrové řízení PDF
Výběrové řízení na vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku (Min.obrany).
Platnost: 25.10.2017 - 14.12.2017 Vloženo: 25.10.2017
  Územní plán Čížov PDF
Projednávání Územního plánu obce Čížov , připomínky v termínu do 14.12.2017 .
Platnost: 20.10.2017 - 22.11.2017 Vloženo: 20.10.2017
  Veřejná nabídka nemovitých věcí PDF
Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č.229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem.
Platnost: 17.10.2017 - 01.11.2017 Vloženo: 17.10.2017
  Rozpočtové opatření č.5 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov pro rok 2017.
Platnost: 05.10.2017 - 21.10.2017 Vloženo: 05.10.2017
  Volby do Parlamentu ČR, 20-21.10. 2017 PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR.
Platnost: 14.09.2017 - 29.09.2017 Vloženo: 14.09.2017
  Oznámení o stažení nabídky PDF
Státní pozemkový úřad, oznámení o stažení nabídky.
Platnost: 14.09.2017 - 29.09.2017 Vloženo: 14.09.2017
  Nedostatečně identifikovaní vlastníci PDF
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 14.09.2017 - 29.09.2017 Vloženo: 14.09.2017
  Rozpočtové opatření PDF
Rozpočtové opatření č.4, rok 2017 .
Platnost: 31.08.2017 - 15.09.2017 Vloženo: 31.08.2017
  Volby do Parlamentu ČR, 20-21.10. 2017 PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Platnost: 31.08.2017 - 15.09.2017 Vloženo: 31.08.2017
  Volby do Parlamentu ČR, 20-21.10. 2017 PDF
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků.
Platnost: 30.08.2017 - 07.09.2017 Vloženo: 30.08.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 7.09.2017 od 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 15.08.2017 - 29.08.2017 Vloženo: 15.08.2017
  Volby 20-21.října 2017 PDF
Počet členů okrskové volební komice v obci Čížov.
Platnost: 13.07.2017 - 20.07.2017 Vloženo: 13.07.2017
  Rozpočtová opatření PDF
Rozpočtová opatření č.3 .
Platnost: 22.06.2017 - 29.06.2017 Vloženo: 22.06.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 29.06.2017 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 16.06.2017 - 30.06.2017 Vloženo: 16.06.2017
  Vodné, stočné 2017- Okrouhlík PDF
Kalkulace nákladů pro rok 2017.
Platnost: 16.06.2017 - 30.06.2017 Vloženo: 16.06.2017
  Vodné,stočné 2017 - Čížov PDF
Kalkulace nákladů pro rok 2017.
Platnost: 02.06.2017 - 16.06.2017 Vloženo: 02.06.2017
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Čížov PDF
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Čížov (2018-2023).
Platnost: 01.06.2017 - 15.06.2017 Vloženo: 01.06.2017
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2016.
Platnost: 24.05.2017 - 08.06.2017 Vloženo: 24.05.2017
  Závěrečný účet obce XLSX
Návrh závěrečného účtu obce Čížov za rok 2016.
Platnost: 18.05.2017 - 02.06.2017 Vloženo: 18.05.2017
  Rozpočtové opatření č.2 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov pro rok 2017.
Platnost: 10.05.2017 - 31.12.2017 Vloženo: 10.05.2017
  Rozpočtové opatření č.1 PDF
Rozpočtové opatření obce Čížov pro rok 2017.
Platnost: 28.04.2017 - 29.05.2017 Vloženo: 28.04.2017
  Veřejná vyhláška FÚ PDF
Vyhláška Finančního úřadu v Jihlavě k dani z nemovitostí pro rok 2017.
Platnost: 13.04.2017 - 20.04.2017 Vloženo: 13.04.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 20.04.2017 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 02.03.2017 - 09.03.2017 Vloženo: 02.03.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 9.03.2017 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 02.03.2017 - 17.03.2017 Vloženo: 02.03.2017
  Obecně závazná vyhláška č.1/2017 PDF
Nakládání s odpady .
Platnost: 17.02.2017 - 02.03.2017 Vloženo: 17.02.2017
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 2.03.2017 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 12.01.2017 - 15.02.2017 Vloženo: 12.01.2017
  Dražební vyhláška PDF
Dražba nemovitostí v k.ú. Čížov u Jihlavy .
Platnost: 19.12.2016 - 27.12.2016 Vloženo: 19.12.2016
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v úterý dne 27.12.2016 od 16hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 08.12.2016 - 15.12.2016 Vloženo: 08.12.2016
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 15.12.2016 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 06.10.2016 - 21.10.2016 Vloženo: 07.10.2016
  Obecně závazná vyhláška č.2/2016 PDF
O zákazu sázkových her, loterií na území obce Čížov.
Platnost: 14.09.2016 - 22.09.2016 Vloženo: 14.09.2016
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 22.09.2016 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 19.08.2016 - 05.10.2016 Vloženo: 19.08.2016
  Jmenování zapisovatele , rok 2016 PDF
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7 a 8.října 2016.
Platnost: 19.08.2016 - 05.10.2016 Vloženo: 19.08.2016
  Oznámení o době a místě konání voleb, rok 2016 PDF
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7 a 8.října 2016.
Platnost: 19.08.2016 - 05.10.2016 Vloženo: 19.08.2016
  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, rok 2016 PDF
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7 a 8.října 2016.
Platnost: 04.08.2016 - 19.08.2016 Vloženo: 04.08.2016
  Přeložka silnice I/38 PDF
Přeložka silnice I/38 v úseku Jihlava - Stonařov - opravné usnesení .
Platnost: 04.08.2016 - 19.08.2016 Vloženo: 04.08.2016
  Dražební vyhláška PDF
Elektronická dražba dne 13.10.2016 .
Platnost: 01.08.2016 - 19.08.2016 Vloženo: 01.08.2016
  Počet členů okrskové volební komise PDF
Volby do zastupitelstev krajů dne 7 - 8. října 2016.
Platnost: 23.06.2016 - 30.06.2016 Vloženo: 23.06.2016
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 30.06.2016 od 20hod. na Obecním úřadě
Platnost: 20.06.2016 - 05.07.2016 Vloženo: 20.06.2016
  Směna pozemků PDF
Záměr směny pozemků v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 20.05.2016 - 03.06.2016 Vloženo: 20.05.2016
  Veřejná vyhláška K.Ú. PDF
Zahájení řízení o Aktualizaci č.3 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 20.05.2016 - 03.06.2016 Vloženo: 20.05.2016
  Veřejná vyhláška K.Ú. PDF
Zahájení řízení o Aktualizaci č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 20.05.2016 - 03.06.2016 Vloženo: 20.05.2016
  Cestovní doklady PDF
Cestování s dětmi .
Platnost: 05.05.2016 - 12.05.2016 Vloženo: 05.05.2016
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 12.05.2016 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 28.04.2016 - 13.05.2016 Vloženo: 28.04.2016
  Stočné a vodné v obci Čížov PDF
Kalkulace nákladů vodného a stočného pro obec Čížov.
Platnost: 28.04.2016 - 13.05.2016 Vloženo: 28.04.2016
  Stočné v osadě Okrouhlík PDF
Kalkulace nákladů stočného pro osadu Okrouhlík.
Platnost: 19.04.2016 - 05.05.2016 Vloženo: 19.04.2016
  Výzva k podání nabídky PDF
Vybudování sportovního areálu v obci Čížov.
Platnost: 07.04.2016 - 22.04.2016 Vloženo: 07.04.2016
  Veřejná vyhláška - oznámení PDF
Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
Platnost: 07.04.2016 - 22.04.2016 Vloženo: 07.04.2016
  Oznámení veřejnou vyhláškou PDF
Přechodná úprava provozu na silnici I/38 v úseku Jihlava, ul.Znojemská - Stonařov.
Platnost: 07.04.2016 - 22.04.2016 Vloženo: 07.04.2016
  Oznámení veřejnou vyhláškou - situace PDF
Platnost: 31.03.2016 - 15.04.2016 Vloženo: 31.03.2016
  Zpráva o hospodaření za rok 2015 PDF
Výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2015.
Platnost: 17.03.2016 - 25.03.2016 Vloženo: 17.03.2016
  Opatření obecné povahy PDF
Přechodná úprava provozu v Třešti.
Platnost: 17.03.2016 - 25.03.2016 Vloženo: 17.03.2016
  Pozemky k.ú.Čížov PDF
Neidentifikovatelní vlastníci pozemků v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 03.03.2016 - 18.03.2016 Vloženo: 03.03.2016
  Obecně závazná vyhláška č.01/2016 DOCX
Nakládání s odpady v obci Čížov.
Platnost: 25.02.2016 - 03.03.2016 Vloženo: 25.02.2016
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 3.03.2016 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 06.12.2015 - 21.12.2015 Vloženo: 06.12.2015
  Vyhláška - hry PDF
Obecně závazná vyhláška č.02/2015 - loterie, sázkové hry a jiné podobné hry
Platnost: 06.12.2015 - 21.12.2015 Vloženo: 06.12.2015
  Vyhláška - odpady PDF
Obecně závazná vyhláška č.03/2015 - komunální odpad
Platnost: 26.11.2015 - 03.12.2015 Vloženo: 26.11.2015
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 3.12.2015 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 18.11.2015 - 03.12.2015 Vloženo: 18.11.2015
  Návrh rozpočtu obce na rok 2016 XLSX
Návrh rozpočtu obce Čížov na rok 2016.
Platnost: 04.11.2015 - 04.12.2015 Vloženo: 04.11.2015
  Státní pozemkový úřad PDF
Nepronajaté pozemky ve správě Státního pozemkového úřadu v k.ú.Čížov u Jihlavy .
Platnost: 04.11.2015 - 19.11.2015 Vloženo: 04.11.2015
  Sítě na pozemku PDF
Vyjádření k nadzemním a podzemním sítím na pozemku.
Platnost: 21.08.2015 - 11.09.2015 Vloženo: 11.09.2015
  Vyhláška - Kraj Vysočina PDF
Zrušení vyhlášky - období déletrvajícího , nadměrného sucha.
Platnost: 21.08.2015 - 03.09.2015 Vloženo: 21.08.2015
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 3.09.2015 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 14.08.2015 - 21.08.2015 Vloženo: 14.08.2015
  Vyhláška - Kraj Vysočina PDF
Období déletrvajícího nadměrného sucha .
Platnost: 28.05.2015 - 04.06.2015 Vloženo: 28.05.2015
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 4.06.2015 od 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 21.05.2015 - 05.06.2015 Vloženo: 21.05.2015
  Veřejnoprávní smlouva PDF
Smlouva mezi Obcí Čížov a Statutárním městem Jihlava.
Platnost: 14.05.2015 - 29.05.2015 Vloženo: 14.05.2015
  Závěrečný účet obce za rok 2014 PDF
Závěrečný účet obce za rok 2014.
Platnost: 14.05.2015 - 29.05.2015 Vloženo: 14.05.2015
  Závěrečný účet obce za rok 2014 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2014.
Platnost: 07.05.2015 - 15.05.2015 Vloženo: 07.05.2015
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina PDF
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí pro rok 2015.
Platnost: 30.04.2015 - 15.05.2015 Vloženo: 30.04.2015
  Daně z nemovitostí 2015, část 1 PDF
Informace k úhradě daně z nemovitostí pro rok 2015.
Platnost: 30.04.2015 - 15.05.2015 Vloženo: 30.04.2015
  Daně z nemovitostí 2015, část 2 PDF
Informace k úhradě daně z nemovitostí pro rok 2015.
Platnost: 30.04.2015 - 15.05.2015 Vloženo: 30.04.2015
  Daně z nemovitostí 2015, část 3 DOCX
Informace k úhradě daně z nemovitostí pro rok 2015.
Platnost: 09.04.2015 - 05.05.2015 Vloženo: 09.04.2015
  Dražba PDF
Dražba chaty Čížov č.e. 50 dne 5.05.2015.
Platnost: 09.04.2015 - 21.05.2015 Vloženo: 09.04.2015
  Dražební vyhláška PDF
Dražba nemovitostí dne 21.05.2015.
Platnost: 07.04.2015 - 22.04.2015 Vloženo: 07.04.2015
  Hospodaření v lesích PDF
Informace Kraje Vysočina o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
Platnost: 06.03.2015 - 15.03.2015 Vloženo: 06.03.2015
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v neděli dne 15.03.2015 od 8 00 hod. v obecních lesích .
Platnost: 06.03.2015 - 14.04.2015 Vloženo: 06.03.2015
  Dražební vyhláška PDF
Dražba "Jednota Okrouhlík", dne 14.04.2015 .
Platnost: 27.02.2015 - 14.03.2015 Vloženo: 27.02.2015
  Obecně závazná vyhláška č.1/2015 PDF
O zákazu sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce Čížov.
Platnost: 19.02.2015 - 26.02.2015 Vloženo: 19.02.2015
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 26.02.2014 ve 20 00 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 19.01.2015 - 06.02.2015 Vloženo: 19.01.2015
  Digitální povodňový plán
Digitální povodňový plán ORP Jihlava a vyrozumívací systém ORP Jihlava , viz. odkaz -
http://sms.jihlava-city.cz/dpp/pp/show/587117_uvo
Platnost: 11.12.2014 - 26.12.2014 Vloženo: 11.12.2014
  Záměr prodeje pozemků PDF
Zaměr prodeje pozemků pro výstavbu RD.
Platnost: 11.12.2014 - 26.12.2014 Vloženo: 11.12.2014
  Vodné a stočné na rok 2015- Čížov PDF
Kalkulace vodného a stočného pro obec Čížov na rok 2015.
Platnost: 11.12.2014 - 26.12.2014 Vloženo: 11.12.2014
  Stočné Okrouhlík PDF
Kalkulace stočného pro Okrouhlík na rok 2015.
Platnost: 11.12.2014 - 26.12.2014 Vloženo: 11.12.2014
  Posuzování vlivů na životní prostředí PDF
Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP186K
Platnost: 04.12.2014 - 12.12.2014 Vloženo: 04.12.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v sobotu dne 13.12.2014 ve 13 00 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 27.11.2014 - 05.12.2014 Vloženo: 28.11.2014
  Návrh rozpočtu na rok 2015 XLSX
Návrh rozpočtu obce Čížov na rok 2015.
Platnost: 04.11.2014 - 19.11.2014 Vloženo: 04.11.2014
  Veřejná vyhláška - převzetí písemností PDF
Převzetí písemností.
Platnost: 30.10.2014 - 08.11.2014 Vloženo: 30.10.2014
  Ustavující zasedání zastupitelstva PDF
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v sobotu 8.11.2014 v 19hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 20.10.2014 - 04.11.2014 Vloženo: 20.10.2014
  Veřejná vyhláška - převzetí písemností PDF
Převzetí písemností - rušení trvalého pobytu.
Platnost: 01.10.2014 - 16.10.2014 Vloženo: 01.10.2014
  Veřejná vyhláška - převzetí písemností PDF
Zahájení správního řízení ve věci zrušeního trvalého pobytu.
Platnost: 24.09.2014 - 02.10.2014 Vloženo: 24.09.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 2.10.2014 ve 20 00 hod. na Obecním úřadě
Platnost: 11.09.2014 - 09.10.2014 Vloženo: 11.09.2014
  Volby do zastupitelstv obcí 2014 PDF
Delegování členů volební komise.
Platnost: 14.08.2014 - 09.10.2014 Vloženo: 14.08.2014
  Volby do zastupitelstv obcí 10 - 11.října 2014 PDF
Počet a sídlo volebních okrsků.
Platnost: 11.08.2014 - 09.10.2014 Vloženo: 11.08.2014
  Volby do zastupitelst obcí 10 - 11.10.2014 PDF
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Platnost: 18.07.2014 - 09.10.2014 Vloženo: 18.07.2014
  Oznámení - volby do zastupitelstv 2014 PDF
Volby do zastupitelstv obcí proběhnou 10-11.října 2014.
Platnost: 10.07.2014 - 17.07.2014 Vloženo: 10.07.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 17.07.2014 ve 20 00 hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 25.06.2014 - 10.07.2014 Vloženo: 25.06.2014
  Výzva k podání nabídky PDF
Podání nabídky na rekonstrukci požární nádrže v Čížově.
Platnost: 16.06.2014 - 24.06.2014 Vloženo: 16.06.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne v úterý dne 24.06.2014 v 19 hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 15.05.2014 - 30.05.2014 Vloženo: 15.05.2014
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - loterie na území obce PDF
Vyhláška obce regulující činnost loterií a her na území obce Čížov.
Platnost: 30.04.2014 - 02.06.2014 Vloženo: 30.04.2014
  Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí PDF
Předpisný seznam k nahlédnutí - termíny.
Platnost: 24.04.2014 - 09.05.2014 Vloženo: 24.04.2014
  Posuzování vlivů na životní prostředí PDF
Zjišťovací řízení ke koncepci "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" .
Platnost: 07.04.2014 - 22.05.2014 Vloženo: 07.04.2014
  Volby do Evropského parlamentu 2014 PDF
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Platnost: 07.04.2014 - 22.05.2014 Vloženo: 07.04.2014
  Volby do EP 2014 PDF
Jmenování zapisovatele voleb do Evropského parlamentu .
Platnost: 03.04.2014 - 10.04.2014 Vloženo: 03.04.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 10.04.2014 ve 20hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 27.03.2014 - 22.05.2014 Vloženo: 27.03.2014
  Oznámení - volby do Evropského parlamentu PDF
Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 23.05. - 24.05.2014
Platnost: 21.03.2014 - 05.04.2014 Vloženo: 21.03.2014
  Zpráva o přezkoumání PDF
Zpráva o kontrole hospodaření obce Čížov ze strany K.Ú. za rok 2013.
Platnost: 13.02.2014 - 20.02.2014 Vloženo: 13.02.2014
  Zasedání zastupitelstva PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 20.02.2014 ve 20hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 06.02.2014 - 28.02.2014 Vloženo: 06.02.2014
  Digitalizace k.ú. Čížov u Jihlavy - informace F.Ú. DOC
Informace Finančního úřadu v Jihlavě - podání daňových přiznání.
Platnost: 06.02.2014 - 28.02.2014 Vloženo: 06.02.2014
  Digitalizace k.ú. Čížov u Jihlavy - sazby daní DOC
Informace Finančního úřadu v Jihlavě - sazby daní za pozemky.
Platnost: 31.01.2014 - 15.02.2014 Vloženo: 31.01.2014
  Nařízení státní veterinární správy PDF
Ukončení mimořádných veterinárních opatření - varroáza včel v Kraji Vysočina.
Platnost: 10.12.2013 - 19.12.2013 Vloženo: 10.12.2013
  Zasedání zastupitelstva 19.12.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 19.12.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě
Platnost: 04.12.2013 - 18.12.2013 Vloženo: 04.12.2013
  Návrh rozpočtu XLSX
Návrh rozpočtu obce Čížov na rok 2014.
Platnost: 08.11.2013 - 21.11.2013 Vloženo: 08.11.2013
  Zasedání zastupitelstva 21.11.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 21.11.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě
Platnost: 07.11.2013 - 07.12.2013 Vloženo: 07.11.2013
  Veřejná vyhláška - územní plán obce Čížov PDF
Projednání návrhu zadání územního plánu obce Čížova.
Platnost: 08.10.2013 - 24.10.2013 Vloženo: 08.10.2013
  Volby do parlamentu ČR 2013 PDF
Oznámení o místě a době voleb do parlamentu ČR.
Platnost: 30.09.2013 - 24.10.2013 Vloženo: 30.09.2013
  Volby do parlamentu ČR 25-26.10.2013 PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise .
Platnost: 24.09.2013 - 24.10.2013 Vloženo: 24.09.2013
  Volby do parlamentu ČR -poskytnutí informací PDF
Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků.
Platnost: 24.09.2013 - 24.10.2013 Vloženo: 24.09.2013
  Volby do parlamentu ČR - počet členů komise PDF
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Platnost: 12.09.2013 - 19.09.2013 Vloženo: 12.09.2013
  Zasedání zastupitelstva 19.09.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 19.09.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě
Platnost: 12.09.2013 - 22.10.2013 Vloženo: 12.09.2013
  Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu PDF
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v období od 9.10. do 22.10.2013.
Platnost: 30.07.2013 - 30.09.2013 Vloženo: 30.07.2013
  Vyhláška- zákaz vstupu do lesa PDF
Vyhláška OÚ Čížov - zákaz vstupu do lesa.
Platnost: 30.07.2013 - 31.12.2013 Vloženo: 30.07.2013
  Nařízení - zákaz vstupu do lesa PDF
Zákaz vstupu do lesů do odvolání.
Platnost: 17.06.2013 - 27.06.2013 Vloženo: 17.06.2013
  Zasedání zastupitelstva 27.06.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 27.06.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 23.05.2013 - 30.05.2013 Vloženo: 23.05.2013
  Zasedání zastupitelstva 30.05.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 30.05.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 05.05.2013 - 19.05.2013 Vloženo: 06.05.2013
  Kontrola z Ministerstva vnitra ČR PDF
Základní informace k výsledkům ke kontrole z Ministerstva vnitra ČR.
Platnost: 25.04.2013 - 10.05.2013 Vloženo: 25.04.2013
  Obecně závazná vyhláška č.1/2013 PDF
Obecně závazná vyhláška obce Čížov č.1/2013 o místních poplatcích.
Platnost: 25.04.2013 - 10.05.2013 Vloženo: 25.04.2013
  Obecně závazná vyhláška č .2/2013 PDF
Obecně závazná vyhláška obce Čížov č.2/2013 o poplatku za provoz,systém shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Platnost: 25.04.2013 - 10.05.2013 Vloženo: 25.04.2013
  Obecně závazná vyhláška č.1/2013 - příloha PDF
Příloha k OZV č.1/2013
Platnost: 17.04.2013 - 25.04.2013 Vloženo: 17.04.2013
  Zasedání zastupitelstva 25.04.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 25.04.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 11.04.2013 - 26.04.2013 Vloženo: 11.04.2013
  Veřejná vyhláška- zeměměřický úřad PDF
Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřických prací na území obce Čížov v období od 15.dubna do 16.prosince 2013 .
Platnost: 08.04.2013 - 30.04.2013 Vloženo: 08.04.2013
  Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení PDF
Provedení regenerace kořenové ČOV Okrouhlík.
Termín podání nabídky - do 30.dubna 2013, do 12 00 hod.
Platnost: 08.04.2013 - 30.04.2013 Vloženo: 08.04.2013
  Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení DOC
Příloha 1
Platnost: 08.04.2013 - 30.04.2013 Vloženo: 08.04.2013
  Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení XLS
Příloha 2
Platnost: 08.04.2013 - 30.04.2013 Vloženo: 08.04.2013
  Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení PDF
Příloha 3
Platnost: 28.02.2013 - 14.03.2013 Vloženo: 28.02.2013
  Zasedání zastupitelstva 14.03.2013 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 14.03.2013 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 21.02.2013 - 08.03.2013 Vloženo: 21.02.2013
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2012 PDF
Platnost: 14.02.2013 - 01.03.2013 Vloženo: 14.02.2013
  Veřejná vyhláška - záplavové území Jihlávky PDF
Stanovení záplavového území říčky Jihlávky v úseku říčního kilometru 0,000 - 22,748 .
Platnost: 25.01.2013 - 09.02.2013 Vloženo: 25.01.2013
  Posuzování vlivů na životní prostředí PDF
Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.
Platnost: 14.01.2013 - 24.01.2013 Vloženo: 14.01.2013
  Volby prezidenta - II.kolo voleb PDF
Oznámení o době a místě konání voleb.
Platnost: 20.12.2012 - 10.01.2013 Vloženo: 20.12.2012
  Volby prezidenta - místo a den voleb PDF
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR.
Platnost: 13.12.2012 - 10.01.2013 Vloženo: 13.12.2012
  Volby prezidenta - delegování členů komise PDF
Delegování členů okrskové volební komise v obci Čížov pro volby prezidenta ČR,konané ve dnech 11 - 12.01.2013, popř. II kolo 25 - 26.01.2013.
Platnost: 13.12.2012 - 28.12.2012 Vloženo: 13.12.2012
  Veřejná vyhláška - záplavové území Jihlávky PDF
Stanovení rozsahu záplavovaného území a vymezení aktivní zóny záplavovaného území vodního toku - Jihlávka na území ORP Jihlava v úseku říční kilometr 0,000 - 22, 748 .
Platnost: 06.12.2012 - 13.12.2012 Vloženo: 06.12.2012
  Zasedání zastupitelstva 13.12.2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 13.12.2012 ve 20 hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 29.11.2012 - 14.12.2012 Vloženo: 29.11.2012
  Veřejná vyhláška - územní řízení-stožár PDF
Oznámení o zahájení územního řízení -změna stavby stožáru na p.č.496/1 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 26.11.2012 - 10.01.2013 Vloženo: 26.11.2012
  Volby prezidenta -jmenováni zapisovatele PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Čížov.
Platnost: 26.11.2012 - 11.12.2012 Vloženo: 26.11.2012
  Správní řízení PDF
Oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Platnost: 15.11.2012 - 10.01.2013 Vloženo: 15.11.2012
  Volby prezidenta - sídlo volebního okrsku PDF
Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Čížov pro volby prezidenta ČR konané 11-12.01.2013, popř.II.kolo 25-26.01.2013.
Platnost: 13.11.2012 - 28.11.2012 Vloženo: 13.11.2012
  Návrh Vyhlášky o odpadech pro rok 2013 DOC
Návrh Vyhlášky o odpadech obce Čížov pro rok 2013.
Platnost: 12.11.2012 - 10.01.2013 Vloženo: 12.11.2012
  Volby prezidenta - počet členů volební komise PDF
Stanovení počtu členů volební komise v obci Čížov pro volby prezidenta ČR konané 11-12.01.2013, popř. II.kolo 25-26.01.2013.
Platnost: 22.10.2012 - 06.11.2012 Vloženo: 22.10.2012
  Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 PDF
Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 17.10.2012 - 02.11.2012 Vloženo: 17.10.2012
  Strategie Kraje Vysočina 2020 PDF
Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Platnost: 09.10.2012 - 18.10.2012 Vloženo: 09.10.2012
  Zasedání zastupitelstva 18.10.2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 18.10.2012 ve 20hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 20.09.2012 - 13.10.2012 Vloženo: 20.09.2012
  Oznámení- volby PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Vysočina.
Platnost: 14.09.2012 - 31.12.2012 Vloženo: 14.09.2012
  Ořez dřevin PDF
Kácení a ořez dřevin pod elektrickým vedením.
Platnost: 13.09.2012 - 13.10.2012 Vloženo: 13.09.2012
  Delegování členů PDF
Delegování členů okrskové volební komise okrsku č.1 obce Čížov pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina konané 12 a 13.10.2012.
Platnost: 12.09.2012 - 12.12.2012 Vloženo: 12.09.2012
  Senior Pas PDF
Kraj Vysočina spustil projekt pro seniory "Senior Pas". Další informace a registrační formulář v příloze.
Platnost: 23.08.2012 - 07.09.2012 Vloženo: 23.08.2012
  Volby do krajskych zastupitelstv PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Čížově.
Platnost: 16.08.2012 - 23.08.2012 Vloženo: 16.08.2012
  Zasedání zastupitelstva 23.08.2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 23.08. ve 20hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 06.08.2012 - 21.08.2012 Vloženo: 06.08.2012
  Volby do zastupitelstv krajů PDF
Počet členů volební komise ve volebním okrsku Čížov.
Platnost: 06.08.2012 - 21.08.2012 Vloženo: 06.08.2012
  Volby do zastupitelstv krajů PDF
Informace politickým stranám.
Platnost: 29.06.2012 - 14.07.2012 Vloženo: 29.06.2012
  Vyúčtování obce Čížov - vodné, stočné PDF
Celkové vyúčtování položek vodného a stočného obce Čížov za rok 2011.
Platnost: 31.05.2012 - 15.06.2012 Vloženo: 31.05.2012
  Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí PDF
Výstavba RD, garáže, domovní ČOV a přípojek na pozemku p.č. 206/15 (přípojky na pozemcích p.č. 206/6 , 206/5 , 153/2) v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 31.05.2012 - 15.06.2012 Vloženo: 31.05.2012
  Oznámení- živnostenské oprávnění PDF
Zrušení živnostenského oprávnění.
Platnost: 17.05.2012 - 24.05.2012 Vloženo: 17.05.2012
  Zasedání zastupitelstva 24.05.2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 24.05.2012 ve 20hod. na Obecním úřadě .
Platnost: 17.05.2012 - 31.05.2012 Vloženo: 17.05.2012
  Dražební vyhláška PDF
Dražba dne 18.07.2012.
Platnost: 09.05.2012 - 23.05.2012 Vloženo: 09.05.2012
  Zpráva o přezkoumání hospodaření za r.2011 PDF
Platnost: 03.05.2012 - 18.05.2012 Vloženo: 03.05.2012
  Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti územního rozho PDF
Umístění rybníka "Ve žlebu a tůní" na pozemcích p.č.422 a 392 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 20.04.2012 - 04.05.2012 Vloženo: 20.04.2012
  Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby na p.č.206/15 v k.ú. Čížov u Jihlavy ( výstavba RD, garáže a přípojek).
Platnost: 05.04.2012 - 20.04.2012 Vloženo: 05.04.2012
  Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina PDF
Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Platnost: 05.04.2012 - 20.04.2012 Vloženo: 05.04.2012
  Veřejná vyhláška - FÚ PDF
Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí za rok 2012.
Platnost: 05.04.2012 - 20.04.2012 Vloženo: 05.04.2012
  Veřejná vyhláška - FÚ PDF
Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí za rok 2012-část 2.
Platnost: 23.03.2012 - 06.04.2012 Vloženo: 23.03.2012
  Veřejná vyhláška R 9 09 Z12 PDF
Umístění rybníka Ve žlebu a tůní na pozemcích p.č. 422 a 392 (dle PK p.č.417 a 418) v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 23.03.2012 - 06.04.2012 Vloženo: 23.03.2012
  Nařízení města Jihlavy č. 2 2012 PDF
Zpracování lesních hospodářských osnov.
Platnost: 07.03.2012 - 22.03.2012 Vloženo: 07.03.2012
  Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí PDF
Stavba domovní ČOV na pozemku p.č.1880 v k.ú.Čížov u Jihlavy a kanalizační přípojky na pozemku p.č. st.30, pozemcích 1880, 1796/4 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 16.02.2012 - 23.02.2012 Vloženo: 16.02.2012
  Zasedání zastupitelstva 23.02. 2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 23.02.2012 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 13.02.2012 - 27.02.2012 Vloženo: 13.02.2012
  Veřejná vyhláška - platnost územního rozhodnutí PDF
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích p.č. 422 a 392 (dle PK p.č. 417 a 418) v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 29.12.2011 - 05.01.2012 Vloženo: 29.12.2011
  Zasedání zastupitelstva 5.01.2012 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 5.01.2012 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 01.12.2011 - 08.12.2011 Vloženo: 01.12.2011
  Zasedání zastupitelstva 8.12. 2011 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 8.12.2011 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 24.11.2011 - 09.12.2011 Vloženo: 24.11.2011
  Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí PDF
Stavba nového oplocení pozemku p.č.1880 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 26.10.2011 - 15.11.2011 Vloženo: 26.10.2011
  Výzva k podání nabídky - geodeticke práce PDF
Výzva OÚ Čížov k podání cenové nabídky na provedení geodetických prací. Termín podání - do 15.11.2011
Platnost: 26.10.2011 - 15.11.2011 Vloženo: 26.10.2011
  Výzva k podání nabídky - geodetické práce PDF
Přílohy k zadání.
Platnost: 20.10.2011 - 04.11.2011 Vloženo: 20.10.2011
  Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí PDF
Oplocení pozemku p.č.1520/49 v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 20.10.2011 - 04.11.2011 Vloženo: 20.10.2011
  Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí PDF
Stavba chodníku v obci Čížov na pozemcích p.č.1796/4, 1147/4, 1822/2 a 1848 v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 20.10.2011 - 04.11.2011 Vloženo: 20.10.2011
  Veřejná vyhláška - rozhodnutí PDF
Novostavba rekreační chaty na pozemku p.č. 1630/36 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 29.09.2011 - 06.10.2011 Vloženo: 29.09.2011
  Zasedání zastupitelstva 6.10.2011 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 6.10.2011 ve 20 hod. na Obecním úřadě v Čížově.
Platnost: 22.09.2011 - 07.10.2011 Vloženo: 22.09.2011
  Veřejná vyhláška - oznámení PDF
Územní řízení - Novostavba rekreační chaty na p.č.1630/36 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 22.09.2011 - 07.10.2011 Vloženo: 22.09.2011
  Veřejná vyhláška - oznámení PDF
Územní řízení - Oplocení pozemku na p.č.1520/49 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 15.09.2011 - 30.09.2011 Vloženo: 15.09.2011
  Veřejná vyhláška- rozhodnutí PDF
Rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
Platnost: 12.08.2011 - 27.08.2011 Vloženo: 12.08.2011
  Obecně závazná vyhláška č.4/2011- příloha 1 PDF
Mapka obce Čížov.
Platnost: 12.08.2011 - 27.08.2011 Vloženo: 12.08.2011
  Obecně závazná vyhláška č.4/2011 - příloha 2 PDF
Mapka osady Okrouhlík.
Platnost: 14.07.2011 - 21.07.2011 Vloženo: 14.07.2011
  Zasedání zastupitelstva 21.07.2011 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek 21.07.2011 ve 20 00hod. na Obecním úřadě v Čížově.
Platnost: 12.06.2011 - 28.06.2011 Vloženo: 12.06.2011
  Obecně závazná vyhláška č 3 / 2011 Požární řád obce Čí PDF
Platnost: 12.06.2011 - 29.06.2011 Vloženo: 12.06.2011
  Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011 - místní poplatky-zm PDF
Změna Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích.
Platnost: 12.06.2011 - 28.06.2011 Vloženo: 12.06.2011
  Jednací řád zastupitelstva obce Čížov - změna 2011 PDF
Změna jednacího řádu zastupitelstva obce Čížov, schváleného na ustavujícím zasedání stávajícího zastupitelstva 11.11.2010.
Platnost: 26.05.2011 - 02.06.2011 Vloženo: 26.05.2011
  Zasedání zastupitelstva 2.06.2011 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 2.06.2011 ve 20 00hod. Místo konání - Obecní úřad Čížov.
Platnost: 05.05.2011 - 20.05.2011 Vloženo: 05.05.2011
  Veřejná vyhláška -změna rozhodnutí PDF
Změna rozhodnutí o umístění stavby na pozemku p.č. st.31 a 32 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 05.05.2011 - 20.05.2011 Vloženo: 05.05.2011
  Veřejná vyhláška - rozhodnuti PDF
Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č.1880 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 28.04.2011 - 13.05.2011 Vloženo: 28.04.2011
  Veřejná vyhláška- oznámení o umístění stavby PDF
Obec Čížov podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : Autobusová zastávka v obci Čížov u Jihlavy na pozemcích parc.č. 1828 a 1486/2 v k.ú.Čížov u Jihlavy.
Platnost: 22.04.2011 - 30.06.2011 Vloženo: 22.04.2011
  Projekt "Stříbrné pomezí" DOCX
Realizace společného projektu "Stříbrné pomezí" podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Platnost: 20.04.2011 - 20.07.2011 Vloženo: 20.04.2011
  Oznámení o zamýšleném převodu pozemků PDF
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků nebo částí , u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnická práva státu.
Platnost: 01.04.2011 - 16.04.2011 Vloženo: 01.04.2011
  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - jízdár PDF
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a pozvání k veřejnému jednání - umístění stavby komplexu penzionů s jízdárnou na pozemku p.č.st.31 a 32 v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 24.03.2011 - 31.03.2011 Vloženo: 24.03.2011
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov 31.3.2011 PDF
Zasedání zastupitelstva obce Čížov proběhne ve čtvrtek dne 31.3.2011 ve 20 00hod. na Obecním úřadě.
Platnost: 24.03.2011 - 27.04.2011 Vloženo: 24.03.2011
  Veřejná vyhláška -oznámení o umístění stavby PDF
Oznámení o zahájení uzemního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby na pozemku parc.č.1880 v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Platnost: 11.03.2011 - 11.03.2011 Vloženo: 11.03.2011
  Závěrečný účet obce Čížov za rok 2010 PDF
Platnost: 07.03.2011 - 14.04.2011 Vloženo: 07.03.2011
  Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2011 PDF
Platnost: 07.03.2011 - 14.04.2011 Vloženo: 07.03.2011
  Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2011 PDF
Sčítací obvod Čížov.
Platnost: 07.03.2011 - 14.04.2011 Vloženo: 04.03.2011
  Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2011 PDF
Sčítací obvod Čížov - čísla popisná a evidenční.
Platnost: 03.03.2011 - 18.03.2011 Vloženo: 03.03.2011
  Vyhláška o umístění stavby - Okrouhlík , část 1 PDF
Zastavení řízení .
Platnost: 03.03.2011 - 18.03.2011 Vloženo: 03.03.2011
  Vyhláška o umístění stavby - Okrouhlík , část 2 PDF
Zastavení řízení.
Platnost: 13.01.2011 - 13.01.2012 Vloženo: 03.03.2011
  Oznámení -žádost o spolupůsobení při výkonu trestu PDF
Platnost: 17.02.2011 - 04.03.2011 Vloženo: 17.02.2011
  Priloha c. 1 k Vyhlasce c. 1 z roku 2011 "O místních p PDF
Platnost: 17.02.2011 - 04.03.2011 Vloženo: 17.02.2011
  Obecně závazná vyhláška č. 01/ 2011 , o místních poplat PDF
Platnost: 17.02.2011 - 04.03.2011 Vloženo: 17.02.2011
  Obecně závazná vyhláška obce Čížov č. 2 / 2011- systém PDF
Platnost: 10.02.2011 - 17.02.2011 Vloženo: 10.02.2011
  Zasedání zastupitelstva obce Čížov PDF
Ve čtvrtek 17.02.2011 proběhne na Obecním úřadě od 20 00hod. zasedání zastupitelstva obce Čížov.
Platnost: 23.12.2010 - 30.12.2010 Vloženo: 23.12.2010
  Zasedání zastupitelstva 30.12. 2010 PDF
Ve čtvrtek 30.12.2010 proběhne na Obecním úřadě od 20 00hod. zasedání zastupitelstva obce Čížov.
Platnost: 16.12.2010 - 31.12.2010 Vloženo: 17.12.2010
  Oznameni o zverejneni posudku PDF
Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí : "Přeložka silnice I/38 v úseku Jihlava -Stonařov"
Platnost: 18.11.2010 - 25.11.2010 Vloženo: 17.11.2010
  Zasedání zastupitelstva 25.11.2010 PDF
Ve čtvrtek 25.11.2010 od 20:00 hodin proběhne na Obecním úřadě obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 04.11.2010 - 11.11.2010 Vloženo: 04.11.2010
  Ustavující zasedání zastupitelstva obce 11.11.2010 PDF
Ve čtvrtek 11.11.2010 od 20:00 hodin proběhne na OÚ obce Čížov ustavující zasedání zastupitelstva obce.
Platnost: 17.10.2010 - 17.10.2010 Vloženo: 17.10.2010
  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce PDF
Platnost: 17.10.2010 - 17.10.2010 Vloženo: 17.10.2010
  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - příloha PDF
Platnost: 17.10.2010 - 17.10.2010 Vloženo: 17.10.2010
  Opis výsledků hlasování v okrsku 587117 PDF
Platnost: 30.09.2010 - 16.10.2010 Vloženo: 30.09.2010
  Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev PDF
Platnost: 15.09.2010 - 16.10.2010 Vloženo: 15.09.2010
  Delegování členů okrskové volební komise PDF
Platnost: 09.09.2010 - 09.09.2010 Vloženo: 09.09.2010
  Vrácení dokumentace k dopracování PDF
Přeložka silnice I/38 v úseku Jihlava – Stonařov – vrácení dokumentace k dopracování
Platnost: 02.09.2010 - 02.09.2010 Vloženo: 02.09.2010
  Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby PDF
Platnost: 02.09.2010 - 02.09.2010 Vloženo: 02.09.2010
  Oznámení Málek PDF
Platnost: 30.08.2010 - 16.10.2010 Vloženo: 30.08.2010
  Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků PDF
Platnost: 30.08.2010 - 16.10.2010 Vloženo: 30.08.2010
  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 10/2010 PDF
Platnost: 19.08.2010 - 30.08.2010 Vloženo: 19.08.2010
  Zasedání zastupitelstva v pondělí 30.8.2010 v 17:00 PDF
V pondělí 30.8.2010 od 17:00 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 13.08.2010 - 13.08.2010 Vloženo: 13.08.2010
  Veřejná nabídka pozemků (část 1.) PDF
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle zákona č.95/1999 Sb. - část 1.
Platnost: 13.08.2010 - 13.08.2010 Vloženo: 13.08.2010
  Veřejná nabídka pozemků (část 2.) PDF
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle zákona č.95/1999 Sb. - část 2.
Platnost: 13.08.2010 - 13.08.2010 Vloženo: 13.08.2010
  Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 53058 PDF
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby
Platnost: 12.08.2010 - 12.10.2010 Vloženo: 11.08.2010
  Stanovení počtu členů okrskové volební komise PDF
Platnost: 24.07.2010 - 16.09.2010 Vloženo: 24.07.2010
  Oznámení voleb do zastupitelstev obcí 15. a 16. října PDF
Platnost: 09.07.2010 - 24.07.2010 Vloženo: 08.07.2010
  Oznámení_posouzení_vlivů.doc DOC
Posouzení vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace „Přeložka silnice I/38 v úseku Jihlava – Stonařov“
Platnost: 01.07.2010 - 15.07.2010 Vloženo: 01.07.2010
  Veřejná vyhláška - oznámení č.j. MMJ/SÚ/2490/2010-2 PDF
Veřejná vyhláška - oznámení č.j. MMJ/SÚ/2490/2010-2
Platnost: 24.06.2010 - 24.07.2010 Vloženo: 24.06.2010
  Narizení_c._13-2010 PDF
Nařízení č. 13-2010 - MVO - varroáza včel
Platnost: 17.06.2010 - 02.07.2010 Vloženo: 17.06.2010
  Veřejná vyhláška - oznámení č.j. MMJ/SÚ/2349/2010-2 PDF
Veřejná vyhláška - oznámení č.j. MMJ/SÚ/2349/2010-2
Platnost: 24.05.2010 - 31.05.2010 Vloženo: 24.05.2010
  Zasedání zastupitelstva v pondělí 31.5.2010 v 19:00
V pondělí 31.5.2010 od 19:00 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 06.05.2010 - 29.05.2010 Vloženo: 06.05.2010
  Delegování členů okrskové volební komise PDF
Platnost: 26.04.2010 - 26.04.2010 Vloženo: 02.05.2010
  Usnesení 48617/2010/MMJ PDF
Platnost: 30.04.2010 - 31.05.2010 Vloženo: 30.04.2010
  Výzva výběrové řízení PDF
Výzva - veřejná zakázka - Vodní zdroj pro zásobování veřejného vodovodu - hydrogeologický průzkum
Platnost: 22.04.2010 - 22.04.2010 Vloženo: 22.04.2010
  Rozhodnutí č.j. MMJ/SÚ/719/2010-5 PDF
Platnost: 12.04.2010 - 12.05.2010 Vloženo: 07.04.2010
  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím PDF
Platnost: 06.04.2010 - 06.05.2010 Vloženo: 06.04.2010
  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF
Platnost: 29.03.2010 - 29.04.2010 Vloženo: 29.03.2010
  Počet členů okrskové volební komise PDF
Platnost: 24.03.2010 - 01.04.2010 Vloženo: 24.03.2010
  Zasedání zastupitelstva dne 1.4.2010 ve 20:00 DOC
Zasedání zastupitelstva obce Čížov se koná dne 1.4.2010 ve 20:00 hodin. Místo konání obecní úřad v Čížově.

Program zasedání zastupitelstva obce Čížov:
1. Zápis z činnosti finančního výboru
2. Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2009 a schválení závěrečného účtu
3. Zrušení mikroregionu Jihlavsko
4. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1796/1 manželů Sobotkových
5. Žádost o odkoupení pozemku p.č.1804/3 26 m2 odděleného od pozemku 1804/1 pí.Markéty Fialové
6. Příprava vybudování vodního zdroje pitné vody
7. Obecní byty – prodej, výše nájemného
8. Diskuse
Platnost: 21.01.2010 - 28.01.2010 Vloženo: 21.01.2010
  Zasedání zastupitelstva dne 28.1.2010 ve 20:00
Zasedání zastupitelstva obce Čížov se koná dne 28.1.2010 ve 20:00 hodin. Místo konání obecní úřad v Čížově.

Program zasedání zastupitelstva obce Čížov:
1. Rozpočet obce Čížov na rok 2010
2. Rozpočtový výhled obce Čížov
3. Stanovení stočného pro 27 RD
4. Příprava vybudování vodního zdroje pitné vody
5. Obecní byty – prodej, výše nájemného
6. Diskuse
Platnost: 19.11.2009 - 26.11.2009 Vloženo: 19.11.2009
  Zasedání zastupitelstva 26.11.2009 ve 20:00
Zasedání zastupitelstva obce Čížov se koná dne 26.11.2009 ve 20:00 hodin. Místo konání obecní úřad v Čížově.

Program zasedání zastupitelstva obce Čížov:
1. Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
2. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1486 – Kateřina a Stanislav Semerádovi
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dodávce pitné vody
4. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo – I. Etapa výstavba 27 RD
5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Čížov za rok 2009
6. Provedení řádných inventur, jmenování inventarizační komise
7. Dárkové balíčky pro důchodce a k životnímu jubileu
8. Diskuse
Platnost: 17.09.2009 - 24.09.2009 Vloženo: 17.09.2009
  Zasedání zastupitelstva 24.9.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 24.9.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 03.09.2009 - 03.09.2009 Vloženo: 03.09.2009
  Vyhodnocení nabídek - Oprava místních komunikací DOC
Protokol o otevření a vyhodnocení nabídek - Oprava místních komunikací
Platnost: 13.08.2009 - 20.08.2009 Vloženo: 13.08.2009
  Zasedání zastupitelstva 20.8.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 20.8.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 30.07.2009 - 20.08.2009 Vloženo: 30.07.2009
  Výzva k podání nabídky - Oprava místních komunikací DOC
Výzva k podání nabídky - Oprava místních komunikací obec Čížov
Platnost: 25.06.2009 - 02.07.2009 Vloženo: 25.06.2009
  Zasedání zastupitelstva 2.7.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 2.7.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 18.06.2009 - 25.06.2009 Vloženo: 18.06.2009
  Zasedání zastupitelstva 25.6.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 25.6.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 14.05.2009 - 14.05.2009 Vloženo: 14.05.2009
  Veřejná vyhláška čj. 26176/09/314914701553 PDF
Veřejná vyhláška čj. 26176/09/314914701553 (Libor Kostka / Martina Dajčová)
Platnost: 04.05.2009 - 04.05.2009 Vloženo: 04.05.2009
  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komi DOC
Platnost: 04.05.2009 - 04.05.2009 Vloženo: 04.05.2009
  Jmenování zapisovatele pro volby do EP 5. a 6. června 2 DOC
Platnost: 17.04.2009 - 17.04.2009 Vloženo: 17.04.2009
  Závěrečný účet obce Čížov 2008.doc DOC
Platnost: 17.04.2009 - 30.04.2009 Vloženo: 17.04.2009
  Zasedání zastupitelstva 30.4.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 30.4.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 17.04.2009 - 17.04.2009 Vloženo: 16.04.2009
  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komi DOC
Platnost: 19.02.2009 - 26.02.2009 Vloženo: 19.02.2009
  Zasedání zastupitelstva 26.2.2009 ve 20:00
Ve čtvrtek 26.2.2009 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 16.01.2009 - 31.12.2009 Vloženo: 16.01.2009
  Upozornění na placení daně z nemovitostí v roce 2009 DOC
Upozornění na placení daně z nemovitostí v roce 2009
Platnost: 21.12.2008 - 30.12.2008 Vloženo: 21.12.2008
  Zasedání zastupitelstva 30.12.2008 v 17:00
V úterý 30.12.2008 od 17 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 15.12.2008 - 30.12.2008 Vloženo: 15.12.2008
  Veřejná vyhláška čj. 168398/08/314913709253 PDF
Veřejná vyhláška čj. 168398/08/314913709253 (Petr Nikrmajer)
Platnost: 08.12.2008 - 23.12.2008 Vloženo: 08.12.2008
  Veřejná vyhláška čj. 166695/08/314913/9253 PDF
Veřejná vyhláška čj. 166695/08/314913/9253 (Ing. Jan Chalupa)
Platnost: 11.11.2008 - 25.11.2008 Vloženo: 11.11.2008
  Výzva k podání nabídky Čížov - prodej pozemků DOC
Platnost: 06.11.2008 - 13.11.2008 Vloženo: 06.11.2008
  Zasedání zastupitelstva 13.11.2008 ve 20:00
Ve čtvrtek 13.11.2008 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 02.10.2008 - 17.10.2008 Vloženo: 02.10.2008
  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva DOC
Platnost: 19.09.2008 - 04.10.2008 Vloženo: 19.09.2008
  Veřejná vyhláška č.j. 142962/08/314913/9253 PDF
Platnost: 11.09.2008 - 18.09.2008 Vloženo: 11.09.2008
  Zasedání zastupitelstva 18.9.2008 v 20:00
Ve čtvrtek 18.9.2008 od 20 hodin proběhne na OÚ obce Čížov zasedání zastupitelstva.
Platnost: 05.09.2008 - 05.09.2008 Vloženo: 05.09.2008
  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise DOC
Platnost: 02.09.2008 - 02.09.2008 Vloženo: 02.09.2008
  Informace volebním stranám o počtu a sídle vol. okrsku DOC
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku
Platnost: 23.08.2008 - 06.09.2008 Vloženo: 23.08.2008
  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komi DOC
V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/200 Sb. O volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008 minimální počet členů okrskové volební komise v Čižově takto:
Okrsek č.: 1
Místnost pro hlasování: Obecní úřad, Čížov 3
Počet členů komise: 4.


Obec Čížov
Čížov 3, 586 01 Jihlava

Úřední hodiny:
Čtvrtek od 18:00 do 20:00

tel.: +420 724 291 028
info@obec-cizov.cz

Policie ČR

tel.: 974 266 651


kontaktní policista obce:


prap. Ondřej Chlupáček

tel.: 974 266 664


pprap. Petr Holub

tel.: 974 266 673


Neděle 20.9. 2020
Svátek má OlegZákon č. 159/2006 Sb.

Toplist.cz